Regulamin korzystania z Voucherów Prezentowych

Regulamin korzystania z Voucherów Prezentowych

 • Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji Voucherów Prezentowych.
 • Wystawcą Voucherów jest AB GROUP Global Sp. z o.o., Ul. Brazylijska 7, 15-523 Grabówka, NIP 5423443262
 • Vouchery dystrybuowane są podczas imprez wystawienniczych na terenie Polski wg uznania Wystawcy.
 • Vouchery mogą być realizowane bezpośrednio u Wystawcy lub u Przedstawicieli Regionalnych (Dealerzy marki OZDOKEN) zamieszczonych na stronie www pod adresem https://abgroup.global/dystrybucja
 • Beneficjentem Vouchera może być osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy.
 • Voucher nie jest traktowany jako środek płatniczy a uprawnia do rabatu przy zakupie maszyn i urządzeń marki OZDOKEN będących w ofercie AB GROUP Global Sp. z o.o.
 • Vouchery upoważniają do rabatów w zależności od wartości maszyny będącej przedmiotem transakcji:

Voucher o wartości rabatu 2000 zł dla maszyn o wartości transakcyjnej netto 30000 zł – 90000 zł

Voucher o wartości rabatu 5000 zł dla maszyn o wartości transakcyjnej netto powyżej 90000 zł

 • Vouchery nie sumują się i można wykorzystać tylko jeden voucher przy zakupie jednej maszyny,
 • Każdy z Voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny oraz oznaczenia Beneficjenta (Imię i Nazwisko lub Nazwa)
 • Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Wystawcę.
 • Termin ważności znajduje się na Voucherze. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu. Każdy Voucher posiada informację o dacie wystawienia i okresie ważności.
 • Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

 

Białystok 7.02.2024