10.06.2022

ŁADOWANIE MASZYN

Załadunek i rozładunek maszyn jest ważną częścią naszej pracy. Ciężarówki z Turcji, Polski i innych krajów, przyjeżdżają do nas prawie codziennie. Siewniki, traktory oraz pozostałe maszyny rolnicze i komunalne są dostarczane do naszej siedziby w Białymstoku. Niektóre z nich są tymczasowo przechowywane w naszym magazynie, aż do momentu ich sprzedaży naszym klientom z Polski oraz całego świata.